Sweet spot

Lab experience:

119 28

  Börja bygga Dolby Cinema-biografer!

  4

  Sverige ligger klart långt efter på moderna biografstandarder. IMAX är en standard som är hett eftertraktad i Sverig...   Läs mer »

  Dumpa recensionerna – det känns inte seriöst...

  2

  Snälla SF Bio, dumpa recensionerna. Att er redaktion får lägga tid på det här är bara tragiskt och inte trovärdig...   Läs mer »

  Sluta kompensera reklamation med pappersbiljetter!

  2

  Sluta kompensera reklamationer med tidsbegränsade pappersbiljetter eller papperpresentkort på meny! Ska inte SF Bio jo...   Läs mer »